Please wait...

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของแล็ป โฟคัสฯ เครื่องวัดความเข้มข้นสารชุบแข็งโพลีเมอร์แบบอัตโนมัติ! “Rheotest”

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของแล็ป โฟคัสฯ เครื่องวัดความเข้มข้นสารชุบแข็งโพลีเมอร์แบบอัตโนมัติ! “Rheotest”

04 Mar 2022

 
เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าและความเป็นหนึ่งเรื่องสารชุบแข็ง

บริษัท โฟคัส แมคคานิค ได้นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการวัดค่าความเข้มข้นของสารชุบแข็งได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่อง Rheotest จากเยอรมนี ใช้หลักการควบคุมอุณหภูมิและทำการชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ แล้วจึงวัดความหนืดจากการไหลผ่านหัววัดที่แม่นยำ ด้วยการกำหนดค่าคงที่ของสารชุบ เครื่อง Rheotest สามารถนำค่าความหนืดที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นได้แบบอัตโนมัติทันที ไม่ต้องมีขั้นตอนการวัดค่าความหนืดและการคำนวณเทียบกราฟให้วุ่นวายเหมือนก่อน

เครื่อง Rheotest พร้อมบริการลูกค้าทุกท่านแล้วที่แล็ปของเรา

widget