Please wait...

ลูบริเมทัล

ลูบริเมทัล ตั้งอยู่ที่เมือง LECCO ประเทศอิตาลี เมืองที่เป็นศูนย์กลางของการผลิตลวด เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเครื่องดึงลวดชั้นนำของโลก และโรงงานผลิตลวดต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นศูนย์รวมและแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีการดึงลวดชั้นนำของโลก ผงดึงลวดของลูบริเมทัลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องดึงลวด และลูกค้าต่างๆ ทำให้มีคุณภาพที่สามารถรองรับการผลิตลวดในปัจจุบันที่ต้องการความเร็วในการดึงสูง ในขณะเดียวกันคุณภาพของลวด ไม่ว่าจะเป็นผิวลวด ความกลม และความแข็งแรงจะได้ตามมาตรฐานที่สูง

กล่องดายน์ชนิดหมุน

กล่องดายน์ชนิดหมุน

การใช้กล่องดายน์ชนิดหมุดได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบบนี้จะสามารถลดการสึกหรอของดานย์...

น้ำยาเคลือบผิว

น้ำยาเคลือบผิว

Steelfore ITS/24 : น้ำยาเคลือบผิวลวดชนิดแห้งเร็ว ไม่มีบอแร็กซ์ สำหรับการใช้งานแบบจ...

น้ำยาดึงลวดชนิดผสมน้ำ

น้ำยาดึงลวดชนิดผสมน้ำ

Lubriol V 750 : น้ำยาดึงลวดแบบผสมน้ำที่ทำจากส่วนผสมของพืชและกรดไขมันธรรมชาติ มีการ...

ผงดึงลวด

ผงดึงลวด

Lubrifil VA 737, 738 : ผงดึงลวดชนิดแคลเซียมที่มีจุดหลอมละลายสูงสำหรับลวดเหล็กคาร์บ...

widget